Dokumenty szkolne

Dokument, to nośnik informacji utrwalonej . Obowiązkiem każdej szkoły jest prowadzenie dokumentacji .

Najważniejsze dokumenty szkolne:

  1. Statut  szkoły S T A T U T
  2. Wewnątrzszkolny  system  oceniania
  3. Program wychowawczo – profilaktyczny 20 21
  4. Szkolny  zestaw  programów i podręczników