Dokumenty szkolne

Dokument, to nośnik informacji utrwalonej . Obowiązkiem każdej szkoły jest prowadzenie dokumentacji .

Najważniejsze dokumenty szkolne:

  1. Statut  szkoły S T A T U T
  2. Wewnątrzszkolny  system  oceniania
  3. Program wychowawczo-profilaktyczny 2023/2024
  4. Szkolny  zestaw  programów i podręczników
  5.  Polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem