Dokumenty szkolne

Dokument, to nośnik informacji utrwalonej . Obowiązkiem każdej szkoły jest prowadzenie dokumentacji .

Najważniejsze dokumenty szkolne:

  1. Statut  szkoły S T A T U T
  2. Wewnątrzszkolny  system  oceniania
  3. Program wychowawczo – profilaktyczny (1)
  4. Szkolny  zestaw  programów i podręczników
  5. Spotkania z rodzicami

 

Zestaw  podręczników  szkolnych  z  podziałem  na  klasy

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016-2017 G

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 20016-2017 SP