Składki

WYSOKOŚĆ SKŁADEK W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Wysokość składki na Radę Rodziców Szkoły w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 40 zł rocznie (w przypadku gdy do szkoły uczęszcza tylko jedno dziecko z rodziny ) lub 50 zł rocznie ( w przypadku gdy do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z rodziny ). Mimo iż składki na fundusz Rady Rodziców są dobrowolne, bardzo prosimy o wpłaty, ponieważ dzięki nim możemy dofinansowywać nagrody w szkolnych konkursach, kupować dodatkowe wyposażenie i sprzęt do szkoły, a także pomoce dydaktyczne i książki do szkolnej biblioteki.  Jeśli nie są Państwo w stanie wpłacać składek wg sugerowanej wyżej wysokości, prosimy o wpłaty w kwocie, jaką mogą Państwo na ten cel przeznaczyć.

Wpłaty dokonywane na fundusz Rady Rodziców są rejestrowane. Na podstawie zestawień klasowych podejmowane są decyzje odnośnie dofinansowanie różnych zakupów i inicjatyw.

Wpłat składek na Radę Rodziców można dokonywać u skarbnika Rady Rodziców lub na konto bankowe.