Składki

WYSOKOŚĆ SKŁADEK W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Decyzja o wysokości składki  należy do rodziców.  Mimo iż składki na fundusz Rady Rodziców są dobrowolne, bardzo prosimy o wpłaty, ponieważ dzięki nim możemy dofinansowywać nagrody w szkolnych konkursach, kupować dodatkowe wyposażenie i sprzęt do szkoły, a także pomoce dydaktyczne i książki.

Wpłaty dokonywane na fundusz Rady Rodziców są rejestrowane. Na podstawie zestawień klasowych podejmowane są decyzje odnośnie dofinansowanie różnych zakupów i inicjatyw.

Wpłat można dokonywać u skarbnika Rady Rodziców lub na konto bankowe.