Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców stanowi ważny filar wspierający działalność dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną naszej szkoły. Czynny udział rodziców w procesie nauczania, kształtowania postaw dzieci, przekazywania im systemu wartości wspomaga i uzupełnia oddziaływania kadry pedagogicznej. Wychowawcy klas mogą zawsze liczyć na aktywną pomoc trójek klasowych.
Radę Rodziców stanowią osoby bezinteresowne, oddane swojej działalności społecznej. Ich praca to całoroczna, prężna działalność.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele rodziców każdej z klas. W roku szkolnym 2018-2019 są to:

  1. Przewodniczący – p. Wojciech Nocuń
  2. Zastępca przewodniczącego – p. Gabriela Rumpel
  3. Skarbnik  – p. Ilona Michoń