Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców stanowi ważny filar wspierający działalność dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną naszej szkoły. Czynny udział rodziców w procesie nauczania, kształtowania postaw dzieci, przekazywania im systemu wartości wspomaga i uzupełnia oddziaływania kadry pedagogicznej. Wychowawcy klas mogą zawsze liczyć na aktywną pomoc trójek klasowych.
Radę Rodziców stanowią osoby bezinteresowne, oddane swojej działalności społecznej. Ich praca to całoroczna, prężna działalność.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele rodziców każdej z klas. W roku szkolnym 2021-2022 są to:

  1. Przewodniczący – p. Piotr Żurek
  2. Zastępca przewodniczącego – p. Ewelina Ujma
  3. Skarbnik  – p. Ilona Michoń