Skład Samorządu Uczniowskiego

samorząd2Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

 

Skład  Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023.

  1. Przewodnicząca –Anna Wojtasik (uczennica klasy VIII)
  2. Zastępca  – Lena Ceglarz (uczennica klasy VI)
  3. Skarbnik – Cezary Rosak ( uczeń klasy V)

Opiekunowie: pani Agnieszka Łukaszewicz, pan Wojciech Kucia.

20220928_114552 20220928_114452