Skład Samorządu Uczniowskiego

samorząd2Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

 

Skład  Samorządu Uczniowskiego na rok szk. 2018/2019.

  1. Przewodniczący –Weronika Pietruszewska (uczennica  klasy III gimnazjum )
  2. Zastępca Przewodniczącego – Zuzanna Pluta (uczennica klasy VIII)
  3. Skarbnik – Natalia Weżgowiec  ( uczennica  klasy VI)