10
JUN
2024

IV Powiatowy Konkurs Historyczno-Literacki ”NA SKRZYDŁACH WOLNOŚCI!”

7 czerwca 2024r. w naszej szkole okazał się być niezwykłym dniem świadomości europejskiej. Punktualnie o godz. 9.30, na szczególne zaproszenie organizatorów, przybyli laureaci IV Powiatowego Konkursu Historyczno- Literackiego pt.: „ Na skrzydłach wolności”. Tegoroczna edycja zgromadziła wielu uczestników! Tematyka konkursu oscylowała wokół 20 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.  Młodzież mogła się zaprezentować wybierając: formę literacką- list: „Jestem Europejką/ Europejczykiem i jestem z tego dumna/-y”, prezentację multimedialną: „My, młodzi przyszłości Europy”,  bądź wyrazić się artystycznie- tworząc dzieło plastyczne o tematyce unijnej. Wpłynęło ponad 50 prac, spośród których wyłoniono laureatów dwóch kategorii wiekowych:

  1. Klasy: IV-VI
  2. Klasy: VII-VIII

 

Organizatorkami i pomysłodawczyniami konkursu były: Pani Anna Zarzycka-Tomalska ( nauczyciel historii) oraz Pani Monika Hobot (  nauczyciel języka polskiego).

Konkurs prowadzili uczniowie klasy ósmej: Małgosia Dróżdż oraz Grzegorz Adamus. Podczas Gali Finałowej zaznajomili wszystkich zebranych o tym, czym jest Unia Europejska,  jakie mają w niej prawa wszyscy członkowie oraz jakie możliwości rozwoju płyną z wzajemnej współpracy. Mocno wybrzmiały hasła równości oraz poszanowania dla różnorodności. Konkurs uświetnił występ artystyczny uzdolnionych muzycznie uczniów. Piosenki i pieśni ważne dla historii naszego kraju przeniosły zebranych w czasy, gdy tej wolności brakowało. Nie obyło się bez wzruszeń podczas występu: Franka Góreckiego „ Jest taki miejsce…”, Bartka Wawrzyna „ Mury” czy Mai Krzysztoń „ Krakowski splen”.

Kolejnym etapem uroczystości było wręczenie nagród. Rolę konferansjerek przejęły wówczas Panie organizatorki, które wyraziły swój podziw i uznanie dla pracy  wszystkich wyróżnionych uczniów oraz ich merytorycznych opiekunów.

Szczególne podziękowania skierowano do zaproszonych gości, którzy objęli swoim patronatem konkurs: Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn- Pana Tomasza Kucharskiego, Radnej Rady Powiatu- Pani Moniki Kosielak oraz Pani Beaty Raczyńskiej- przedstawicielki RODN WOM w Częstochowie, której obecność przypieczętowała współpracę opartą na zasadzie tzw. partnerstwa. Pani Monika Kosielak zabrała głos, by wyrazić swoje uznanie dla wszystkich uczestników, natomiast Pani Beata Raczyńska, jako przewodnicząca Jury, przekazała wnioski dotyczące oceny prac i jednocześnie podkreśliła, że świadomość wolnościowa i europejska polskiej młodzieży budzi szacunek i podziw. Prace jednym słowem- bardzo się podobały!

Wszystkim uczestnikom tego niezwykłego spotkania serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu!

Oprac. Monika Hobot