07
MAY
2024

233. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

6 maja 2024 roku społeczność naszej szkoły obchodziła 233. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie klasy IV i III przybliżyli istotę ważności Święta Narodowego – Trzeciego Maja.
Uroczystość była wspaniałą okazją, by pokazać wszystkim uczniom, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa: “Naród”, “Ojczyzna”, “Wolność” i “Patriotyzm”. Akademia rozpoczęła się od krótkiego filmu poświęconego historii Konstytucji 3 Maja. W trakcie uroczystości pojawiły się wiersze, piosenki patriotyczne, prezentacja multimedialna nawiązująca do wydarzeń rozgrywających się w XVIII wieku w Polsce. Na scenie zobaczyliśmy posłów oraz przemawiał do nas sam król Stanisław August Poniatowski.:
”Ja Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu król Polski, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy…”
Konstytucja była ratunkiem, miała wzmocnić państwo i stworzyć prawne podstawy do przekształcenia go w państwo silne i nowoczesne.
Akademia została przygotowana przez panią Annę Zarzycką – Tomalską oraz panią Marię Matyję. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali najważniejsze wydarzenia, które stały się dla nas żywą lekcją historii i zachęciły nas do chwili refleksji. Bo naród, który nie zna swej przeszłości, nie buduje przyszłości.
Pamiętajmy!
Dziękujemy za zaangażowanie i piękna postawę naszej młodzieży.
Oprac. Anna Zarzycka – Tomalska