21
NOV
2023

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2023

Unicef 1

Nasza szkoła od 2009 roku należy do Klubu Szkół UNICEFU, który zajmuje się problemami i prawami dzieci na całym świecie. Inicjatywa zrzesza placówki edukacyjne zainteresowane propagowaniem wśród dzieci i młodzieży idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na całym świecie. Głównym celem jest edukacja na temat praw dziecka.

20 listopada obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień Praw z UNICEF 2023.”  W całej szkole królował kolor niebieski . Dzieci są najważniejszymi ekspertami w sprawach, które ich dotyczą. Patrzą z innej perspektywy, dzięki czemu często mają pomysły i rozwiązania, które dla dorosłego są oczywiste. Dzieci czują się doceniane i ważne! Konwencja o prawach dziecka  to prawo do bycia wysłuchanym.

Pamiętajmy o prawach dziecka nie tylko od święta!

Serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej za zaangażowanie.

Opracowanie

Anna Zarzycka-Tomalska