11
OCT
2023

Promocja albumu historycznego “ZRĘBICE-SZKICE Z DZIEJÓW PARAFII I MIEJSCOWOŚCI”

W imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie, sołectwa Zrębice oraz OSP w Zrębicach chcielibyśmy poinformować
o promocji albumu historycznego “ZRĘBICE – SZKICE Z DZIEJÓW PARAFII I MIEJSCOWOŚCI”.

Spotkanie odbędzie się 12 października 2023 r. o godz. 17.30 w budynku remizy OSP w Zrębicach.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Wojciech Kucia

https://www.olsztyn-jurajski.pl/promocja-albumu-historycznego-zrebice/