02
OCT
2023

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Z kulturą mi do twarzy”

Uczniowie klasy 1 i “zerówki” Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach od października rozpoczęli realizację zadań  z Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego  “Z kulturą mi do twarzy”.
Główne cele projektu to:
– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.
IMG-20231001-WA0000