30
MAR
2022

Światowy Dzień Wody

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Z tej okazji w naszej szkole została przygotowana gazetka tematyczna prezentująca znaczenie i właściwości wody. Najmłodsi uczniowie na kartonowych kropelkach rysowali i zapisywali informacje na temat roli wody w przyrodzie, a ich starsi koledzy z klas IV-VIII wzięli udział w teście sprawdzającym wiedzę o wodzie. Najlepsi uczestnicy w nagrodę otrzymali dyplomy oraz butelkę wody. Podsumowaniem szkolnych obchodów Dnia Wody była akademia, podczas której wszyscy obejrzeli prezentację poświęconą wodzie oraz  krajom, cierpiącym z powodu jej braku. Przypomniane zostały sposoby oszczędzania wody w naszych domach, zaprezentowane przez kropelki wody, w które wcielili się uczniowie kl. II. Wysłuchaliśmy również wiersza „Woda” przeczytanego przez Aleksandrę Pająk. Na koniec wszyscy zostali zabrani w niezwykłą filmową podróż z kropelką wody.

Anna Miszczyk