12
JAN
2022

Klasowy Konkurs Przyrodniczo – Plastyczny „Ekologiczna ozdoba świąteczna”

W grudniu w naszej szkole odbył się Klasowy Konkurs Przyrodniczo – Plastyczny pt. „Ekologiczna ozdoba świąteczna”, zorganizowany przez Szkolne Koło LOP i Samorząd Uczniowski. Celem konkursu było stworzenie okazji do wspólnej klasowej działalności artystycznej, oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec przyrody.

Uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami wykonali świąteczne stroiki z naturalnych materiałów, wykazując się przy tym dużym zaangażowaniem i pomysłowością. Szczególne wyróżnienie otrzymał stroik wykonany przez uczniów klasy II wraz z wychowawczynią Panią Kamilą Górecką.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni słodkim upominkiem.

Serdecznie dziękujemy za udział.

Organizatorzy: Anna Miszczyk

Agnieszka Łukaszewicz