22
FEB
2023

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach.

L.p Nazwisko i imię dziecka Rok urodzenia
1. Chaber Lidia 2020
2. Dobrakowska Nela 2020
3. Kasińska Oliwia 2018
4. Kuzior Aurelia 2019
5. Lech Zuzanna 2020
6. Tomzik Kornelia 2018
7. Wawrzyn Laura 2021
8. Wawrzyn Martyna 2020
9.

10.

Worwąg Alicja

Wierzbicki Antoni

2020

2021

 

Prosimy o wypełnienie w dniach 22.02 – 24.02 woli zapisu dziecka do przedszkola (wnioski u wychowawcy).