07
JAN
2022

Powrót do nauki stacjonarnej

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach uprzejmie informuje, że zgodnie z zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkole odbywać się będzie w reżimie sanitarnym przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa i procedur obowiązujących w naszej placówce oświatowej.
Zapewnienie bezpieczeństwa – przy optymalnych warunkach nauki – oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, to priorytetowe cele Ministra Edukacji i Nauki. Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, dyrektor szkoły uprzejmie informuje, że w naszej szkole zintensyfikowano działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa nauczycieli, uczniów i ich rodzin.
Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:
· przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów;
· stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych;
· aktualizacja i upowszechnienie wśród uczniów i rodziców wewnętrznego regulaminu i procedur funkcjonowania szkoły.
W związku z powyższym dyrektor szkoły uprzejmie przypomina o wprowadzonym obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej (do odwołania) został uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.)

D20210861.pdf (sejm.gov.pl)

Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                       Grzegorz Trąbski