17
DEC
2021

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkole w systemie zdalnym

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniach od 20. 12.2021 r. do 9.01.2022 r. w szkole będzie realizowane nauczanie zdalne.
Zajęcia odbywać się będą w tych dniach z użyciem MS Teams na następujących zasadach:
1. Realizowane są wszystkie zajęcia, zgodnie z planem nauczania dla danego oddziału.
2. Czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut.
3. Wszystkie zajęcia dodatkowe są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dyrektor Szkoły

Grzegorz Trąbski