27
SEP
2021

Konsultacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia

Uczennice 8 klasy Szkoły Podstawowej w Zrębicach:  Karolina Strączyńska, Karolina Pietruszewska, Gabriela Osowiecka, Nicole Kozieł uczestniczyły 23 września 2021 roku w Konsultacjach „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” dla województwa śląskiego.

W wydarzeniu brało udział 6000 tys. osób. Ze względu na dużą liczbę chętnych młodzież została podzielona na cztery tury. Konsultacje dla Młodych zorganizowali Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Sekretarz Stanu Kancelarii Premiera Piotr Mazurek oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem. Spotkanie prowadzili: Michał Włodarczyk  urzędnik Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM, Marcelina Kozubek przedstawicielka Rady Dialogu z województwa śląskiego oraz Bartosz Stasiak i Paulina Nowak.

To pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego, a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski.

Spotkanie odbyło się w formie on-line poprzez platformę wideokonferencji. Składało się z dwóch części, wykładu oraz dyskusji polegającej  na pracy w grupach. Panel dyskusyjny dotyczył 6 zespołów tematycznych, w których poruszano tematy związane ze „ społeczeństwem obywatelskim i kulturą”.

Młodzież wypracowała podczas spotkania pomysły, postulaty, rozwiązania, będą  one zawarte w analitycznym dokumencie, z którego powstanie strategia do dalszych działań.

Postawa naszych uczennic to wyraz wielkiego zaangażowania obywatelskiego.

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział oraz reprezentowanie naszej szkoły.

Uczennice przygotowała do debaty nauczycielka historii  i wiedzy o społeczeństwie  mgr Anna Zarzycka- Tomalska.

Opracowała  Anna Zarzycka-Tomalska

dav

dav