04
JUN
2021

Powiatowy Konkurs Historyczno–Literacki „WITAJ MAJOWA JUTRZENKO”

„ Mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą,

dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności,

 dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic,

 z największą stałością ducha niniejszą Konstytucję uchwalamy …”

 

Historia państwa polskiego obfituje w wiele doniosłych i znaczących wydarzeń. Niewątpliwie jedną z kluczowych dla rozwoju państwowości polskiej była Konstytucja 3 Maja, którą uchwalono w 1791 roku. Konstytucja stwarzała podstawę do dalszych reform. Dała Polsce i Litwie nadzieję i szansę przekształcenia się w państwo sprawiedliwe, silne i rządne – nowoczesne państwo – Rzeczpospolitą wszystkich ludzi i narodów w jej granicach żyjących. Państwo scentralizowane a zarazem demokratyczne. 20 maja roku ubiegłego wniesiono projekt uchwały Sejmu RP w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Piękna i okrągła rocznica- 230 lat od uchwalenia tego istotnego dokumentu przyczyniła się do zorganizowania w Szkole Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach I Powiatowego Konkursu dotyczącego upamiętnienia owych ważnych dla naszego kraju wydarzeń. Konkurs, który zorganizowały nauczycielki: Anna Zarzycka- Tomalska ( historyk), Monika Hobot ( polonista) oraz Ewelina Ceglarek ( informatyk) został objęty patronatem: Wójta Gminy Olsztyn- Pana Tomasza Kucharskiego oraz Radnej Powiatu Częstochowskiego – Pani Moniki Kosielak. Wydarzenie miało charakter historyczno- literacki. Uczestnicy biorący udział w zmaganiach konkursowych mogli do wyboru: przygotować prezentację multimedialną o Konstytucji 3 Maja lub napisać kartkę z pamiętnika ilustrującą owe doniosłe wydarzenie. Uczniowie szkół podstawowych biorący udział w konkursie zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe: IV- VI oraz VII-VIII.

Napłynęło wiele pięknych i wartościowych prac zarówno z powiatu, jak i miasta Częstochowy. Spośród nadesłanych prac niezależne Jury szkoły wyłoniło laureatów.

Wyniki I Powiatowego Konkursu Historyczno-Literackiego zorganizowanego z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przedstawiają się w następujący sposób:

 

Prezentacja multimedialna

Kategoria I  

Uczniowie klas IV-VI  szkoła podstawowa

 

I miejsce Eryk Staniec klasa IV

Szkoła Podstawowa im. I. K. Gałczyńskiego Nr 7 w Częstochowie

Opiekun: mgr Katarzyna Kosmala

 

II miejsce Mikołaj Wyrwał klasa VI

Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w  Dąbrowie Zielonej

Opiekun:  mgr Edward Nowak

 

III miejsce Weronika Rosak klasa VI

Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach

Opiekun:  mgr Anna Zarzycka-Tomalska

 

Wyróżnienia: 

  • Karol Trąbski klasa VI

Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach

  • Paweł Nocuń klasa VI

Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w  Zrębicach

Opiekun:  mgr Anna Zarzycka-Tomalska

 

Kategoria II

 Uczniowie klas VII- VIII  szkoła podstawowa

 

I miejsce Bartosz Polak klasa VII

Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w  Dąbrowie  Zielonej

Opiekun: mgr Edward Nowak

 

II miejsce Mateusz Tomalski klasa VII

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Dudy- Gracza Nr 32 w Częstochowie

Opiekun:  mgr Małgorzata Pawlik

 

II miejsce Szymon Pierzchała klasa VII

Szkoła Podstawowa w Piasku

Opiekun: mgr Beata Dwojak

 

III miejsce Kacper Rozin klasa VIII

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego Nr 31 w Częstochowie

Opiekun: mgr Magdalena Zarzycka

 

Wyróżnienie:

  • Natalia Luks klasa VIII

Szkoła Podstawowa w Olsztynie

Opiekun:  mgr  Beata Dębska

 

Praca literacka- kartka z pamiętnika

Kategoria I

Uczniowie klas IV-VI  szkoła podstawowa

 

I miejsce Małgorzata Dróżdż klasa V

Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach

Opiekun: mgr Monika Hobot

 

I miejsce Franciszek Zbrojkiewicz klasa V

Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. Jadwigi Królowej w Częstochowie

Opiekun: mgr Anna Kolczarek

 

II miejsce Mikołaj Wyrwał klasa VI

Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w  Dąbrowie Zielonej

Opiekun:  mgr Ewa Nowak

 

III miejsce Wiktor Konieczek klasa VI

Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w  Dąbrowie Zielonej

Opiekun:  mgr Ewa Nowak

 

Wyróżnienie: 

  • Mateusz Chorążewski klasa VI

Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach

Opiekun:  mgr  Monika Hobot

 

Kategoria II

 Uczniowie klas VII- VIII  szkoła podstawowa

 

I miejsce Julia Blady klasa VII

Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima  Nr 19 w  Częstochowie

Opiekun: mgr Robert Surmacki

 

II miejsce Mateusz Tomalski klasa VII

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Dudy- Gracza Nr 32 w Częstochowie

Opiekun:  mgr Agnieszka Czerwińska

 

II miejsce Maja Hobot klasa VII

Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego Nr 49 w Częstochowie

Opiekun: mgr Agnieszka Bednarska

 

III miejsce Julia Radosz klasa VIII

Szkoła Podstawowa w Olsztynie

Opiekun:  mgr  Beata Dębska

 

III miejsce Julia Caban klasa VIII

Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach

Opiekun:  mgr  Maria Magiera

 

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy. Opiekunom dziękujemy za zaangażowanie i ukierunkowanie wychowanków.

Wręczenie nagród zaplanowano na 18 czerwca 2021 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Olsztyn- Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10.

Serdecznie zapraszamy!

 

                                                                                       Oprac. Monika Hobot