01
MAY
2021

Powrót uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 4 maja 2021 roku uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Uczniowie klas IV-VIII do 16 maja realizują naukę w trybie zdalnym.

Dyrektor Szkoły

Grzegorz Trąbski

Wytyczne_dla_klas_1-3_SP_-_aktualizacja_4052021