09
APR
2021

Szkoła i oddziały przedszkolne nadal pracują zdalnie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Zrębicach od 11 kwietnia do 18 kwietnia będą realizowali nadal naukę w trybie zdalnym.

Zajęcia odbywać się będą na platformie edukacyjnej Microsoft Teams według tygodniowego planu lekcji.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna oddziałów przedszkolnych.

Dyrektor Szkoły

Grzegorz Trąbski