18
MAY
2020

PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE OD 25 MAJA 2020 ROKU

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zrębicach prosi o zapoznanie się z procedurami organizacji pracy szkoły od 25 maja 2020 roku. Rodziców, którzy zdecydują się posłać dzieci na zajęcia prosimy o wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia oraz złożenie go w urnie ustawionej przed wejściem do szkoły w dniach 18 maja do godz. 15.00, 19 maja od 8.00 do 15.00, 20 maja 8.00-11.00.

Procedury funkcjonowania placówki 25.05.20.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna