25
MAR
2020

Praca zdalna ucznia

Szanowni  Rodzice, drodzy uczniowie.  Od 25 marca w związku z panującą epidemią Minister  Edukacji nałożył  obowiązek pracy zdalnej w szkołach.

Plan  lekcji  pozostaje  bez  zmian. Uczniowie  każdego dnia  mają  obowiązek  logowania  się  do  dziennika  elektronicznego i  odczytywania  poczty  otrzymanej  od  nauczycieli ( Odczytanie poczty  będzie  równoznaczne  z  obecnością  na  lekcji.). Odczytanych  wiadomości nie  należy  usuwać.

Odrobione  prace  domowe,  które  zadadzą  nauczyciele  należy  odesłać  pocztą e-mailową w  tym  samym  lub  następnym  dniu.  Praca  podlega  ocenie  w  wadze 2,  tak  jak  normalna  praca domowa.

Nauczyciele  będą  dostępni  dla  uczniów  i  ich  rodziców w godzinach 9.00 – 16.00.  W tym czasie można wysyłać  wszystkie  informacje  i  zapytania.

W  okresie  pracy  zdalnej  nie  będą  przeprowadzane  żadne  kartkówki  oraz prace klasowe.