10
DEC
2019

Mam prawo żyć , mam prawo być sobą, czuć się bezpiecznie, wolną być osobą…

10 grudnia 2019r. w naszej szkole  obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i  praw Dziecka. Z tej okazji klasa IV pod kierunkiem pani Moniki Hobot, swojej wychowawczyni,  przygotowała  montaż muzyczno- słowny. Uczniowie recytowali wiersze, a także śpiewali piosenki koncentrujące się wokół tematyki praw  człowieka i praw dziecka. Na początku przypomnieli historię i prawa Konwencji Międzynarodowej, które regulują to bardzo ważne zagadnienie.  W tym celu przedstawiono zebranym prezentację multimedialną. Mocno wybrzmiały liczne prawa, które każdy człowiek posiada, a których należy bezwzględnie przestrzegać, tak by szanować jednostkę ludzką.  Uczniowie nie zapomnieli również o obowiązkach człowieka, a zwłaszcza ucznia. Celem wystąpienia było uświadomienie wszystkim zebranym jak ważny jest człowiek, któremu każdorazowo  należy się szacunek i godność. Jednocześnie wskazano, że istota ludzka czyni świat piękniejszym i bogatszym i że nie ważny jest kolor skóry, język, czy kultura. Wszystkie te elementy czynią nas istotami  różnorodnymi, lecz niezwykle wyjątkowymi. Klasa czwarta, dla której ten występ był jednym z pierwszych, była bardzo przejęta i poważna. Na zakończenie  uczniowie słuchający młodszych rówieśników podziękowali im gromkimi  brawami. Była to jedna z ważniejszych lekcji ucząca tolerancji  i zrozumienia dla człowieka. Pamiętajmy, że: „ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi…”

Oprac. Monika Hobot