09
OCT
2019

Apel poświęcony obchodom 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej

„ Wiek XX był w jakimś sensie widownią narastania procesów dziejowych, a także procesów ideowych, które zmierzały w kierunku wielkiego wybuchu zła, ale także był widownią ich pokonywania.”

                                                                                                                                              Jan Paweł II

9 października 2019r. bieżący  czas  w Szkole Podstawowej w Zrębicach zatrzymał się na 45 minut… Uczniowie klasy IV i V przenieśli zgromadzonych w trudną rzeczywistość sprzed 80-ciu laty. W montażu muzyczno-słownym oddali hołd wielkim i małym bohaterom  uczestniczącym w heroicznej walce obrony Rzeczpospolitej. Przypomniano ważne  wydarzenia historyczne, ale wśród nich nie zapomniano o odczuciach i sytuacji zwykłych ludzi, których tamten, niezwykle bolesny czas dotyczył. Uczniowie zaprezentowali film o pierwszych chwilach II wojny światowej i  recytowali utwory oddające grozę militarnej rzeczywistości. Całość przeplatano utworami muzycznymi, które wywołały wzruszenie na twarzach zebranych. Za oprawę muzyczną odpowiadał pan Zbigniew Rogóż akompaniujący  uczennicom klasy V: Blance Stępień oraz Ani Wojtasik. Na zakończenie, przy dźwiękach trąbki wywoływano, a jednocześnie oddawano należny szacunek poległym. Końcowe słowa spotkania należały do pani Moniki Hobot, inicjatorki i organizatorki spotkania, która przypomniała zgromadzonej młodzieży, czym była wojna i jakie niosła ze sobą konsekwencje. Nauczycielka podkreśliła, że w życiu następnych pokoleń kluczowa jest pamięć, gdyż bez niej przyszłość nie ma racji bytu. Zaznaczyła jednocześnie, że wolność  jest darem, o który należy zabiegać, o który trzeba dbać, że wolność nie jest  dana na zawsze, choć współczesny człowiek traktuje ją jak zjawisko powszednie. Na koniec pani Hobot zaapelowała do młodzieży, aby byli dumni z tego, że są Polakami i zawsze wypowiadali się o swoim kraju z największą czcią…..bo……….

„ Ojczyzna to poniekąd  to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. Ojczyzna to matka, której należy się miłość szczególna…”   ( Jan Paweł II)

                                                                                                                                      Oprac. Monika Hobot