07
SEP
2019

Rajd “Dróżkami św. Idziego”

W ramach 27 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa,  w Szkole Podstawowej w Zrębicach, przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie,   zorganizowano rajd „ Dróżkami św. Idziego”. Uczestnicy rajdu zgromadzili się 7 września bieżącego roku o godzinie 9.00 na rynku w Olsztynie. Wszystkich zebranych przywitali organizatorzy: Dyrektor Szkoły w Zrębicach, pan Grzegorz Trąbski  oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie, pani Edyta Śliwczyńska. Kilkudziesięcioosobową grupę przez Sokole Góry  poprowadził  przewodnik pan  Piotr Orman. Uczestnicy rajdu weszli na Górę Biakło, gdzie zobaczyli charakterystyczne dla Jury  ukształtowanie terenu. Przewodnik zaprezentował zgromadzonym minerały, które można z powodzeniem odnaleźć na Jurze. Kolejnym etapem była  wędrówka szlakiem Dróżek św. Idziego w kierunku Zrębic.  Uczestnicy zobaczyli skałki, kapliczkę oraz źródełko świętego patrona. Przy okazji zapoznali się z historią  wsi oraz zrozumieli na czym polega ów niezwykły kult świętego. Przewodnik przypomniał jak przed wielu laty wieś Zrębice ogarnęła tajemnicza zaraza, a wówczas wierzącym, którzy przed epidemią szukali schronienia w okolicznych lasach, na skałkach ukazał się święty Idzi. Polecił on w ramach uzdrowienia pić wodę ze źródełka, która okazała się ratunkiem dla okolicznych mieszkańców. Uczestnicy rajdu, na znak tradycji również skosztowali  wody ze źródełka. Na zakończenie dziewięciokilometrowej trasy  zgromadzeni przeszli do „ perełki” architektonicznej znajdującej się w Zrębicach, którą niewątpliwie jest stary, drewniany, modrzewiowy kościółek  pod wezwaniem św. Idziego ufundowany,  jak podają źródła historyczne,  przez  króla polskiego Jana Kazimierza. Wewnątrz czekał już gospodarz obiektu, Proboszcz   parafii – ks. Włodzimierz Białek. Ostatnim etapem rajdu było przejście na teren Szkoły Podstawowej w Zrębicach, gdzie na uczestników czekała lokalna,  kulinarna niespodzianka w postaci smacznych pieczonek przygotowanych w ramach Święta Pieczonego Ziemniaka.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Zrębicach kierują szczególne podziękowania pod adresem Rady Rodziców. Dziękujemy za przygotowanie poczęstunku oraz wszelką pomoc w kwestii organizacyjnej.