29
MAY
2019

Ogłoszenie Rady Rodziców

Szanowni Rodzice,

Jako Rada Rodziców, Wasi przedstawiciele, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców. Oczywiście, nasze przypomnienie nie dotyczy wszystkich tych, którzy już dokonali wpłaty.

Wszystkich zaś tych, którzy jeszcze nie zapłacili, prosimy uprzejmie o wpłaty bezpośrednio do skarbników klasowych lub do przedstawicieli Rady Rodziców, czy też na konto bankowe.

Nr konta:    22 1140 2004 0000 3802 7508 7404
Rada Rodziców – Zrębice

Jak co roku środki pozyskane od Państwa są przeznaczane na cele związane z działalnością naszej szkoły: przygotowanie imprez szkolnych, organizację konkursów przedmiotowych, dofinansowanie wyjazdów i zakup nagród.

Z poważaniem
Wojciech Nocuń
Przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zrębicach.